name

pK Chemicals A/S øgede produktionskapaciteten med 25 % uden kvalitetstab

Virksomheden pK Chemicals A/S har under arbejdet med Brownie Bee fået en bedre forståelse af data-drevet procesoptimering – og har som ”sidegevinst” opdaget muligheden for at øge produktionskapaciteten med 25% i deres hydrolyseproces. ”Det giver mod på mere,” fortæller R&D Manager Carsten Johnsen.


Fakta

Branche: Kemisk industri

Produkt: Dextran til medicin og kosmetik

Udfordring: Kompleks hydrolyseproces med meget lange forsøg (2-3 dage/forsøg)

Løsning: Brownie Bee blev brug til at optimere fire faktorer (procesbetingelser) i løbet af 15 eksperimenter

Resultat: 25 % forøgelse af kapacitet per produktionsbatch uden tab af kvalitet

 

Bruges til medicin og kosmetik

pK Chemicals A/S fremstiller Dextran (en bestemt type sukker-polymer), der er en vigtig standardingrediens i bl.a. medicin og kosmetik. Fremstillingen involverer mange trin, fra en indledende fermentering med mikroorganismer til kemisk efterbehandling. Resultatet af hvert procestrin påvirker alle efterfølgende led i kæden, og dette gør det udfordrende at optimere hvert enkelt deltrin, bl.a. fordi målet for kvalitet ikke er det samme hvert sted i processen.

 

Ønske om bedre procesforståelse

Hos pK Chemicals A/S valgte man at prøve Brownie Bee af på et procestrin, hvor de meget lange Dextran-molekyler, der kommer ud af fermenteringen, klippes i mindre stykker – i en kemisk proces der kaldes hydrolyse. Målet med hydrolysen er at få molekylerne til at have en bestemt, og ensartet, længde inden det næste procestrin.

Hydrolysen har tidligere været besværlig at forbedre, da de forskellige indstillinger påvirker hinanden og fordi hvert forsøg tager adskillige dage at udføre.

pK Chemicals A/S øjnede derfor muligheden for, via et case-forløb i BOOST Væksten, at få en data-baseret forståelse af, hvilke faktorer der betyder mest for kvaliteten af produktet efter hydrolysen, og for at undersøge om der var potentiale for yderligere forbedring af processen.

 

En udfordring at definere kvalitet

pK Chemicals A/S har derfor deltaget som case-virksomhed i BOOST Væksten i efteråret 2021. Her har Teknologisk Institut bistået R&D Manager Carsten Johnsen og R&D specialist Kenneth Mølgaard i implementeringen og brugen af Brownie Bee.

– Det vanskeligste i forhold til at komme i gang med at arbejde med det digitale værktøj har været at opnå enighed om måling af kvalitet, inden vi gik i gang. Det har været mere udfordrende at få styr på måleusikkerheder og hvad der er godt nok, end at lære selve værktøjet at kende. Det er desuden svært at begrænse sig i parametrene – der skal holdes en balance imellem antallet af parametre og antal forsøg der skal udføres. Her har det været lærerigt at Teknologisk Institut kunne give sparring, når vi løb ind i problemer, fortæller Carsten Johnsen.

 

Brownie Bee anviste vejen til stor ressourcebesparelse

I løbet af det fire måneder lange forløb er pK Chemicals A/S blevet klogere på, hvordan de kan bruge data mere aktivt til at styre deres hydrolyse-proces. Her har virksomheden oplevet, at det er en fordel at starte med simple cases med relativt få parametre, da mange parametre øger kompleksiteten – også når det handler om at oplære andre medarbejdere i at bruge værktøjet.

Forsøgene med hydrolyse-processen har ført til, at pK Chemicals A/S kan tilføre 25 % mere Dextran til processen, end de kunne før – uden at det går ud over kvaliteten af output-produktet. Det betyder med andre ord, at produktionsomkostningerne i hydrolyse-delen er kan reduceres væsentligt og vil føre til væsentlige besparelser i form af strøm, vand og kemikalier, der bruges i processen.

 

Giver mod på mere

pK Chemicals A/S øjner nu muligheden for at bruge Brownie Bee til at opnå bedre forståelse og udbytte i andre procestrin gennem nye eksperimenter, men også via modellering af historiske data i takt med at disse digitaliseres.

– Samlet set har det været en positiv oplevelse at arbejde med Brownie Bee, der har gjort os klogere på, hvordan vi måler på kvalitet og træffer datadrevne beslutninger. Samtidig har samarbejdet belyst muligheden for en betydelig kapacitetsforøgelse – vel at mærke uden at vi skal investere en eneste krone. Det giver mod på at implementere Brownie Bee i andre dele af produktionen, slutter Carsten Johnsen fra pK Chemicals A/S.

 

Mere om pK Chemicals A/S, se link: www.pkcas.dk eller Download Flyer (pkcas.dk)

Tilmeld nyhedsbrev

×