name

Besparelse på 3 mio. kr. årligt: Emballagevirksomhed bruger Brownie Bee til at optimere plastproduktion uden at gå på kompromis med kvaliteten

Faerch A/S, Europas førende producent af bæredygtige fødevareemballager, har skåret 3 millioner kroner af de årlige omkostninger. Ved brug af optimeringsværktøjet Brownie Bee er det lykkedes virksomheden at forfine deres plastproduktionsprocesser ved hovedsædet i Holstebro. Resultatet er en mere omkostningseffektiv produktion, som ikke kompromitterer produktkvaliteten.

Optimeringsprocessen med Brownie Bee har tilladt Faerch at justere råvareblandinger og procedurer på en eksisterende produktionslinje, hvilket har ført til betragtelige besparelser og forbedret forståelse for recepternes indflydelse på kvaliteten.

Disse forbedringer er opnået gennem et tæt samarbejde med Teknologisk Institut og har styrket Faerchs position som en innovativ leder inden for cirkulære emballageløsninger.


Fakta

Branche: Emballageløsninger til fødevarer

Produkt: PET-emballage

Udfordring: Gør recepten billigere uden at gå på kompromis med kvaliteten

Resultat: 3 mio. kr. årlig besparelse, bedre forståelser af recepter

 

 

Figur 1. Produktionslinje til fremstilling af plastfolie til en af Faerchs emballageløsninger.

Faerch er Europas førende leverandør af bæredygtige emballageløsninger til fødevareindustrien. Hovedkvarteret ligger i Holstebro hvor mere end 300 ansatte arbejder indenfor produktudvikling og produktion. Faerch fremstiller fødevaresikre emballager af plast som bl.a. bruges til færdigretter, fersk kød, food-to-go og mejeriprodukter. Faerch har de seneste år taget føringen inden for cirkulære produkter med op til 100 % genanvendt indhold. Med deres innovationsdrive og fokus på optimering, var det et naturligt skridt at deltage i et proces optimerings case forløb i BOOST Væksten.

Brownie Bee implementering på en kørende produktionslinje

I forløbet blev materialespecialister fra R&D-afdelingen ikke kun oplært i brugen af selve værktøjet Brownie Bee, men også i hvordan et optimeringsforløb planlægges så Brownie Bee kan udnytte det givne input på den mest effektive måde. En af udfordringerne i forløbet var at selve optimeringen foregik på en kørende produktionslinje. Antallet af mulige forsøg var derfor begrænset, og det er i sådan en situation Brownie Bee for alvor viser sine styrker.

En årlig besparelse på 3 mio. kr.

Faerchs primære målsætning med deltagelse i projektet var at opnå bedre forståelse for hvordan de enkelte komponenter i deres recepter påvirker kvaliteten af et plastprodukt. I forløbet skulle det undersøges om råvarer kunne udskiftes eller udelades uden at gå på kompromis med hverken pris eller kvalitetskrav til deres nuværende produkter. En af de største gevinster ved deltagelsen i case forløbet kom, da det lykkedes at optimere råvaresammensætningen i et specifikt produkt. Denne ændring har givet anledning til en årlig besparelse på 3 mio. kr.

-        Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Teknologisk Institut om optimering af vores produkter og produktion. Udover at projektforløbet har resulteret i en besparelse på 3 mio. kr. årligt, har vi opnået værdifuld viden til brug i den fremtidige produktudvikling, udtaler Senior Director for Product Development & Compliance, Michael Lindholt.

Modificering af recepter som var uændret i flere år

Brownie Bee har hjulpet Faerchs specialister med at få en systematisk tilgang i at udføre forsøg samt skabe et datagrundlag der kan bygges videre på.

-        Ift. tidligere er vi et ret ungt hold der arbejder med recepter, og vi har ikke den samme erfaring i vores afdeling som tidligere. Derfor har den systematiske tilgang i optimeringsforløbet med Brownie Bee, skabt sikkerhed og et nyt datagrundlag for at arbejde med recepter og rent faktisk ændre dem til det bedre, fortæller projektleder Lærke Bloch Lundahl Jensen.

For at det kunne lade sig gøre har det været nødvendigt at tilpasse processen for hvordan Faerch planlægger deres forsøg. Det har resulteret i en forbedret procedure der bidrager til at øge udbyttet af forsøgsrækker.

-        Vi har lært at det er vigtigt at gennemtænke målet og rammerne inden man går i gang med at udføre en forsøgsrække. Det er med til at sikre at man får størst mulig værdi ud af sine forsøg, forsætter Lærke.

Stor værdi i afledte effekter af at arbejde med data

Med afslutningen af forløbet er det langt fra forbi med brugen af Brownie Bee hos Faerch. Forløbet har sat forandringer i gang som skal bruges i fremtidige projekter og udviklingsopgaver.

-        For mig er det især rart at vi ikke længere er afhængig af enkelte personers mening. Den nye tilgang giver os muligheden for en slavisk optimeringsprocedure som gør at vores generelle udviklingsproces bliver meget mindre subjektiv og samtidigt meget mere effektiv, forklarer Senior Materials Scientist, Lennart Nielsen.

-        Før var vi i højere grad på jagt efter at rette enkelte decimaler i vores recepter. Igennem forløbet er vi blevet mere skarpe på hvor store ændringer der skal til for at påvirke kvaliteten af vores produkt, tilføjer Lennart Nielsen.

Tilmeld nyhedsbrev

×