name

Fødevarevirksomhed bruger Brownie Bee til at optimere produktionsprocesser

Palsgaard fremstiller emulgatorer og stabilisatorer til fødevareindustrien, med et fokus på bæredygtigt producerede ingredienser med specialiseret performance. Ved at implementere Brownie Bee har Palsgaard fået et værktøj til at håndtere optimering af mange procesindstillinger på én gang, nedbrudt barrierer for yderligere optimering af deres mange produktionsprocesser og kigget analysemetoderne efter i sømmene. Nu skal Brownie Bee udbredes til resten af virksomheden.


Fakta

Branche: Råvarer til fødevarebranchen

Produkt: Emulgatorer og stabilisatorer

Udfordring: Optimering af kemisk destillationsproces

Resultat: Ny praksis for optimering af produktionsprocesserne

Ingredienser til fødevarebranchen

Palsgaards ingredienser er i over 100 år blevet produceret på samme lokation ved Juelsminde hvor ca. 200 ansatte arbejder i produktionen. Palsgaards produkter bruges bl.a. i produkter som is, bagværk, konfekt, mejeriprodukter, margarine og mayonnaise verden over. Produkterne fremstilles af vegetabilske olier i en række reaktions- og destillationstrin i store anlæg. Her er det ofte svært at optimere den samlede proces, da der er et utal af faktorer der påvirker kvaliteten.

Hurtigt i gang med Brownie Bee

Palsgaard har deltaget som case-virksomhed i BOOST Væksten, hvor medarbejdere fra Production Support blev introduceret for og oplært i brugen af Brownie Bee.

- Vi oplevede at Brownie Bee var dejligt intuitivt og nemt at komme i gang med, og at vi i starten blev hjulpet endnu bedre på vej med on-boardingen fra Teknologisk Institut, fortæller processpecialist Tommy Andersen.

- Vi valgte med vilje et problem i en af vores kontinuerlige processer der var komplekst og krævede hurtig stillingtagen til forsøg, og takket være sparringen så vi at det kan lade sig gøre at angribe med Brownie Bee. Det er vigtigt for os, fordi langt de fleste processer i Palsgaard er af denne type, fortsætter Tommy.

Gør det let at håndtere mange indstillinger

- Med Brownie Bee kan vi generelt håndtere flere procesindstillinger på én gang i vores forsøg. Det er vigtigt fordi det kan være en af de usandsynlige ingredienser der viser sig at være vigtig, men som man normalt ville blive udeladt for at reducere kompleksiteten, fortæller Tommy. Det gør at vi nu tør være mere udforskende på områder hvor den traditionelle tilgang ville være for dyr.

Stor værdi i afledte effekter af at arbejde med data

Undervejs i implementeringen af Brownie Bee er der stor fokus på at sætte klare mål, definere det ønskede output og hvordan kvalitet måles i praksis. Noget som i sig selv skaber stor værdi:

- Det var godt at vi brugte tid på scoping og at sikre relevans. Projektet her har også gjort at vi er begyndt at være nysgerrige på, hvordan og hvad vi analyserer, hvilket vi nok ikke havde taget springet ud i uden dette forløb, fortæller Production Support Manager Mathias Juul Jacobsen. Med Brownie Bee er vi blevet bevidste om værdien i et grundigt forarbejde inden vi springer ud i en potentiel optimering. Den nye viden har gjort, at vi er blevet opmærksomme på og udfordrer arbejdsgange og processer, som har eksisteret og er blevet accepteret i virksomheden i mange år.

Brownie Bee udbredes i virksomheden

- Vi har undervejs i forløbet fået henvendelser fra andre kollegaer som står klar til at bruge Brownie Bee andetsteds i virksomheden, så det er godt vi nu har super-brugere som kan udbrede det. Vi er på ingen måder blevet skræmt og har fået blod på tanden for at bruge det her værktøj mere. Bl.a. i produktudvikling hvor vi formulerer på nye varer og i bageriet, hvor man jo kan sige at Brownie Bee specielt kommer til sin ret, slutter Mathias.

 

Tilmeld nyhedsbrev

×