name

KE Fibertec finder den rigtige metode til at optimere snoreproduktion

KE Fibertec er en virksomhed, der fremstiller tekstilbaserede ventilationsløsninger, og de stræber efter at skabe bæredygtige og energieffektive produkter fra produktion til genanvendelse. De blev Cradle to Cradle-certificeret i 2012 og arbejder på at blive CO2-neutrale i 2030, hvilket inkluderer optimering af processer og materialer samt udvikling af en mere bæredygtig supply chain.

Virksomheden har deltaget i et case forløb i BOOST Væksten, hvor nøglemedarbejdere er blevet uddannet i brugen af Brownie Bee, et værktøj til digital procesoptimering. Gennem forløbet har de forbedret produktionen af en egenproduceret snor, som erstatter et tidligere indkøbt produkt, hvilket har øget deres fleksibilitet og mindsket afhængigheden af eksterne leverandører. Desuden har de flyttet kvalitetskontrollen tidligere i produktionsprocessen, hvilket har reduceret spild og fejl.

En stor udfordring for KE Fibertec var at identificere det egentlige optimeringsproblem og krævede et mindset indstillet på god forberedelse til digital udvikling. Deltagelsen i BOOST Væksten har forbedret den interne forståelse og kommunikation mellem afdelingerne, hvilket har resulteret i bedre kvalitet og effektivitet. Samarbejdet med Teknologisk Institut har været værdifuldt, og virksomheden planlægger at anvende deres forbedrede kommunikation i fremtidige udviklingsprojekter.


Fakta

Branche: Tekstil

Produkt: Tekstilbaserede ventilationskanaler

Udfordring: Optimering af snor til brug i tekstilkanaler

Resultat: Øget fleksibilitet idet en egenproduceret snor kan erstatte en eksternt produceret snor. Færre fejlproduktioner af snor og mindre spild. 

KE Fibertec producerer og leverer tekstilbaserede ventilationsløsninger, der sikrer en ensartet luftfordeling og et godt indeklima. Med mange års strategisk og målrettet udvikling mod mere bæredygtige løsninger, arbejder KE Fibertec hver dag med målsætningen om mere miljørigtige og energieffektive løsninger fra produktionen af tekstilbaseret ventilation til transporten af varen ud til kunden og til, hvordan produkterne genanvendes efter brug. Siden virksomheden blev certificeret efter Cradle to Cradle-standard tilbage i 2012, har man opnået en række vigtige milepæle mod at blive CO2-neutral i 2030 herunder optimering af processer og materialer, genanvendelse af overskudsmaterialer og udvikling af virksomhedens supply chain med større krav til underleverandører og samarbejdspartnere om højere grad af materialekendskab og genanvendelighed. KE Fibertec er certificeret efter FN’s Verdensmål. Med deres fokus på kvalitet og optimering har det været naturligt for KE Fibertec at deltage i et case forløb i BOOST Væksten

I forløbet er nøglemedarbejdere hos KE Fibertec blevet oplært i brugen af Brownie Bee. Det indebærer både brug af selve værktøjet, men mindst lige så vigtigt har virksomheden fået erfaring med det mindset der kræves for at samarbejde om digital procesoptimering.

Forbedret snor

KE Fibertec vil gerne udskifte en snor de tidligere har købt hos en ekstern leverandør med en egenproduceret snor. Det kræver dog at den egenproducerede snor lever op til nogle bestemte kvalitetskrav. I løbet af forløbet er det lykkedes at optimere på snoreproduktionen, så egenproducerede snor overholder kvalitetskravene.

”Forløbet har hjulpet os til at få løst vores problem med produktionen af snor. Det er især en ændring af tilgangen til at køre et optimeringsprojekt der har hjulpet os i den rigtige retning. Det handler om at få en formel sat op for hvad man gerne vil forbedre og hvilket spillerum man har at operere i. ” fortæller Development Engineer Per G. Ahrensberg.

Øget fleksibilitet

Den primære gevinst for KE Fibertec ved at producere snoren selv ligger i en øget fleksibilitet. Nu er der ikke længere en afhængighed til en ekstern leverandør på denne centrale komponent.

Et andet vigtigt resultat fra forløbet er at det er lykkedes at flytte kvalitetskontrollen af snoren til et tidligere stadie i produktionsprocessen. Det forøger effektiviteten idet der er mindre spild af tid og færre fejlproduktioner.

Mere effektivt samarbejde mellem udvikling og produktion

For KE Fibertec var den største udfordring ikke brugen af selve værktøjet, men derimod at beslutte hvilket optimeringsproblem der reelt skal løses. Det kræver et mindset, der er gearet til at sikre en god forberedelse til en digital udviklingsproces.

Her er det centralt at tænke på et forsøg som en data-generator. Et forsøg der ikke giver det ønskede resultatet er ikke mislykket, da man har fået et godt datapunkt. Derfor er det vigtigt at have en god kultur omkring dataopsamling.

Deltagelsen i BOOST Væksten har hjulpet KE Fibertec til at opnå en bedre intern forståelse af hvilken kvalitet den ene afdeling skal levere for at den anden afdeling kan være sikker på et godt resultat. Dette kunne opnås fordi alle de rigtige stakeholders har været involveret i projektet – både ledelse og udførende medarbejdere fra både produktion og udvikling.

”Vi har været meget glade for samarbejdet med Teknologisk Institut. Forløbet har givet os et fælles sprog for hvordan udvikling og produktion kan arbejde sammen på at forbedre vores produkt. Denne forbedrede interne kommunikation er en løftestang vi vil bruge i fremtidige udviklingsprojekter. ” udtaler Development Manager Anders Olsen.

Tilmeld nyhedsbrev

×