name

RadiSurf forlængede levetiden af deres coating med 140%

Virksomheden RadiSurf har, ved hjælp af Brownie Bee, mere end fordoblet den tid deres overfladebehandling kan bruges, inden den skal kasseres. Teknologichef Mie Lillethorup vurderer, at RadiSurf fremadrettet vil bruge Brownie Bee til både udvikling og kundetilpasning af deres produkter.


Fakta

Branche: Kemisk overfladebehandling

Produkt: Coating bl.a. til sammenføjning af metal og plast

Udfordring: Produktet holder for kort tid efter blanding (kort potlife)

Resultat: 140% forbedring af potlife

 

Tidskrævende produktudvikling

RadiSurf udvikler overfladebehandlinger, der gør det muligt at samle metal og plast uden brug af lim. Deres coating-produkt er baseret på en kompleks kemisk proces, hvor mange parametre påvirker hinanden. Derfor er det vanskeligt at teste parametrene hver for sig, og den samlede udvikling af produktet har derfor hidtil været langsommelig.

 

Udfordringer med potlife

En særlig udfordring for virksomheden har været den såkaldte potlife – tiden der går, fra produktet blandes, til den skal kasseres, fordi den mister aktiviteten og at emnerne skal yderligere rengøres efter behandling. Det medfører øgede omkostninger for kunden i form af håndtering af større mængder spild, ekstra procestid til at lave ny blanding og øget materialeforbrug.

 

Nemt og effektivt

RadiSurf har derfor deltaget som case-virksomhed i BOOST Væksten, hvor virksomhedens medarbejdere er blevet introduceret for og oplært i brugen af Brownie Bee. Herefter har RadiSurf implementeret værktøjet og brugt det til at forbedre produktets levetid.

– Det gik hurtigt op for os, hvor nemt det er at bruge Brownie Bee, fordi man laver ét eksperiment ad gangen. Samtidig er værktøjet særdeles effektivt, fordi det hele tiden vælger det eksperiment, der forventes at være mest produktivt. Det sikrer også, at man ikke låser sig fast og bruger tid på parametre, der ikke betyder noget – og omvendt at man får udforsket parameterkombinationer, man ikke selv ville være nået frem til, fortæller teknologichef Mie Lillethorup fra RadiSurf. 

 

Digital produktudvikling kræver et andet mindset

Teknologisk Institut har stået for oplæringen i brugen af Brownie Bee, der er foregået som en kombination af besøg hos RadiSurf, introduktion til værktøjet og ugentlige statusmøder. Overraskende nok var det ikke selve brugen af værktøjet, der var den største barriere for at komme i gang, men derimod det mindset, det kræver at forberede en digital udviklingsproces.

– Vi ser tit, at når virksomheder ønsker at bruge et statistisk værktøj til at vælge deres forsøg, bliver de overrasket over, at man fra starten skal beslutte sig for, hvordan man måler kvalitet. Det er en forudsætning for at bruge denne type værktøjer, at målemetoden vælges, inden man går i gang, fordi algoritmen fra starten bruger tallene fra målemetoden til at træffe de rigtige beslutninger. Hvis målemetoden er forkert, bliver beslutningerne det også. Så forberedelsen er altafgørende og kræver mere tid, end virksomhederne typisk er vant til. Til gengæld indhenter man den hurtigt, fordi Brownie Bee er så ekstremt effektivt, fortæller specialist Morten Bormann Nielsen fra Teknologisk Institut.

 

Definerende for fremtidig produktudvikling

RadiSurfs virksomhedsforløb har varet i fire måneder, hvor der samlet set er investeret et månedsværk i implementering og brug af værktøjet. Undervejs har en erhvervs-ph.d., en procesingeniør og RadiSurfs teknologichef deltaget i processen og arbejdet med at forankre den nye viden i virksomheden.

Udbyttet har ikke været til at tage fejl af: RadiSurfs overfladebehandling har nu et potlife, der er 140% længere end før. Men hvad vigtigere er, vil Brownie Bee komme til at spille en definerende rolle i virksomhedens fremtidige produktudvikling, hvor forsøgsplanlægningen nu er blevet digitaliseret.

–  Som lille produktionsvirksomhed har vi altid travlt, så uden dette forløb havde vi aldrig opdaget, at dette værktøj findes, og at man kan opnå gode resultater med det så hurtigt. Med Brownie Bee har vi fået en fælles platform til at træffe datadrevne beslutninger. Det vil fremover spare os mange ressourcer i form eksperimenter og planlægningstid, fortæller Mie.

 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

×